Η ERGO design ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στα τελευταία χρόνια υπήρξε εντυπωσιακή. Η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα υποστήριξης μηχανικών και κύριο μέλημα της είναι να αναπτύσσει και να υιοθετεί σύγχρονες τεχνολογίες στον τεχνικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, η ERGO design είναι μια επιχείρηση σχεδιασμού, ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών λογισμικού που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας στους εξής επτά βασικούς τομείς:

Η παρουσία της εταιρίας στον τεχνικό κόσμο είναι δυναμική και το δίκτυο των πελατών της διαρκώς διευρύνεται. Επιπλέον, κύριο μέλημα της ERGO design είναι η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου γνώσεων και εξειδίκευσης του προσωπικού της στον τομέα της πληροφορικής, αλλά και γενικότερα στις επιστήμες των μηχανικών. Συνοψίζοντας, η ERGO design είναι μια εταιρία στενά συνυφασμένη με τις τρέχουσες εξελίξεις της εποχής και έχει ως κύριο στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της, ώστε να εξασφαλίσει την μέγιστη ποιότητά τους. Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει ήδη πιστοποιηθεί για την ποιότητα του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών της με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000.

Επιπρόσθετα, δυναμική είναι η παρουσία της εταιρείας στο χώρο των κτιριακών κατασκευών, με έργα συνολικής έκτασης που ξεπερνά τα 100.000 τ.μ. Κύριο μέλημα αποτελεί η διασφάλιση ποιότητας των κατασκευών όσον αφορά στην αισθητική, αλλά και στην ασφάλεια.