ΝΕΟ! ERGOAPPS ΔΑΣΙΚΑ

139,00 με ΦΠΑ: 172,36

Ποσότητα

Το ERGOAPPS ΔΑΣΙΚΑ αναπτύχθηκε ειδικά για τις απαιτήσεις της νέας εγκυκλίου για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων, εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.

Κάντε την εργασία σας ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ & ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΑΘΟΥΣ, με τη νέα μας εφαρμογή (διαθέσιμη για μεμονωμένη εφάπαξ αγορά ή με μηνιαία συνδρομή σε όλα τα online modules)

Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει αυτόματη δημιουργία του εντύπου αξιολόγησης ​που μπορεί να συνταχθεί από μηχανικούς (τοπογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος κ.λπ.), καθώς και δασολόγους, γεωπόνους ή γεωτεχνικούς επιστήμονες.
Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σύνταξης της τεχνικής έκθεσης η οποία χρειάζεται να περιλαμβάνει:

  • την περιγραφή του ακινήτου, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέση του ως προς τη δασική, αναδασωτέα κ.λπ. έκταση και στα κρίσιμα σημεία του Εντύπου Αξιολόγησης που οδήγησαν στην κατάταξή του από πλευράς επικινδυνότητας,
  • τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων, μέτρων παθητικής πυροπροστασίας και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και τυχόν συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες για το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης.