Προσφορά!

Νέος κώδικας αυθαιρέτων

65,00 με ΦΠΑ: 80,60

Χάρης Παπαδόπουλος,
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Νέα έκδοση Ιούλιος 2020

Ποσότητα

Οι συνεχείς αλλαγές και τροποποιήσεις που γίνονται στον νέο νόμο για τα αυθαίρετα (Ν.4495/20017), μας οδήγησε στη συγγραφή του νέου μας βιβλίου με σκοπό να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό για κάθε μηχανικό, δικηγόρο και συμβολαιογράφο και να δώσει λύσεις όταν απαιτηθούν. Πρόκειται για μια επικαιροποιημένη έκδοση που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του Ν.4495/17 “Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”, από νόμους, καθώς και τις σχετικές με αυτόν υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους και έγγραφα.

Ο Νέος Νόμος για τα Αυθαίρετα Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», κωδικοποιημένος και πλήρης, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.