FESPA R – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΚΑΝ.ΕΠΕ & EC 8-3) ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

1.300,00 με ΦΠΑ: 1.612,00

Ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας – μέθοδος των συντελεστών τοπικής πλαστιμότητας m & μέθοδος συντελεστή q

Ποσότητα

Τοιχοπληρώσεις & έλεγχος επάρκειας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. – FespaR

Με τo FespaR δίνεται η δυνατότητα να ληφθεί υπόψιν η επιρροή των τοιχοπληρώσεων στη μελέτη επάρκειας κτιρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Η συσσωρευμένη πειραματική και αναλυτική έρευνα και η εμπειρία από σεισμους έχουν δείξει οτι οι τοιχοπληρώσεις γενικά αποτελούν αντισεισμική εφεδρεία και πηγή σεισμικής υπεραντοχής για το κτίριο.

Λαμβάνοντας υπόψιν την επιρροή των τοιχοπληρώσεων κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός κτιρίου, αυξανονται σημαντικά οι πιθανότητες να μην χρειάζεται η ενίσχυση μελών από ωπλισμένο σκυρόδεμα.

Γιατί να συμπεριλάβω τις τοιχοπληρώσεις στο υπολογιστικό μοντέλο;

Αύξηση αντοχής και δυσκαμψίας

Όταν λαμβάνονται υπόψιν οι τοιχοπληρώσεις αυξάνονται τόσο η αντοχή όσο και η δυσκαμψία του κτιρίου. Αυτό έχει ως συνέπεια την βελτίωση των λόγων επάρκειας και άρα την απαίτηση λιγότερων ή καθόλου ενισχύσεων σε κτίρια τα οποία χωρίς τις τοιχοπληρώσεις απαιτούσαν ενίσχυση του φέροντος οργανισμού τους.

Διεύρυνση των επιλογών ενίσχυσης

Σε περιπτώσεις όπου μία κατασκευή δεν πληροί τα κριτήρια επιτελεστικότητας η ενίσχυση των τοιχοπληρώσεων αντί του φέροντος οργανισμού αποτελεί έναν απλούστερο και οικονομικότερο τρόπο συνολικής αύξησης της αντοχής του κτιρίου.

Δυνατότητα εντοπισμού και αναγνώρισης με ρεαλιστικό τρόπο των μηχανισμών αστοχίας

Σε όροφο όπου οι τοιχοπληρώσεις αστοχούν νωρίτερα από αυτές ανώτερων ορόφων ενδέχεται να αναπτυχθεί μηχανισμός ορόφου. Αυτό είναι ενδεχόμενο να συμβεί σε κτίρια όπου δεν υπάρχουν ισχυρά τοιχώματα.

Επιλογή είδους τοιχοπλήρωσης στο Fespa
Επιλογή είδους τοιχοπλήρωσης στο Fespa
Διεύρυνση των επιλογών ενίσχυσης με νέα τοιχοπλήρωση, ενισχυμένη τοιχοπλήρωση, τοιχωματοποίηση
Διεύρυνση των επιλογών ενίσχυσης με νέα τοιχοπλήρωση, ενισχυμένη τοιχοπλήρωση, τοιχωματοποίηση

Προσομοίωση τοιχοπληρώσεων

Οι τοιχοπληρώσεις προσομοιώνονται με διαγώνιους ράβδους δικτυώματος που δεν συμμετέχουν στην ανάληψη κατακόρυφων φορτίων. Η προσομοίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της θλιβόμενης ράβδου είτε μέσω της θλιβόμενης και εφελκυόμενης με τη μισή δυστένεια η καθεμία.
Μοντελοποίηση των τοιχοπληρώσεων
Μοντελοποίηση των τοιχοπληρώσεων σαν ζεύγος διαγώνιων μελών ή μόνο με το εκάστοτε θλιβόμενο διαγώνιο μέλος
Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων – υπολογισμός μειωτικού συντελεστή R1
Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων – υπολογισμός μειωτικού συντελεστή R1

Απομειώσεις αντοχής και δυστένειας τοιχοπληρώσεων

Απομειώσεις λόγω αστοχίας εκτός επιπέδου (Φ)

Για να ληφθεί υπόψη η πιθανή εκτός επιπέδου αστοχία της τοιχοπλήρωσης η θλιπτική αντοχή της μειώνεται μέσω του συντελεστή Φ. Το Fespa υπολογίζει αυτόματα το πλάτος b και τη λυγηρότητα λ της κάθε διαγώνιας δοκού που προσομοιώνει την τοιχοπλήρωση και η τιμή του συντελεστή Φ σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται από την ακριβή σχέση του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων (R1)

Μέσω του συντελεστή απομείωσης R1 μπορεί να ληφθεί υπόψη η επιρροή των ανοιγμάτων του φατνώματος.

Απομειώσεις λόγω βλαβών (R4)

Ο συντελεστής R4 λαμβάνει υπόψη τους μειωτικούς συντελεστές r για βλαμμένες και άοπλες τοιχοπληρώσεις σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ

Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων
Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων
Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων
Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων – υπολογισμός μειωτικού συντελεστή R1

Αποτελέσματα τοιχοπληρώσεων

Πλήρης εποπτεία των αποτελεσμάτων μέσω του 3DV και του τεύχους αποτελεσμάτων.

Σήμανση λυγηρών, εφελκυόμενων και θλιβόμενων τοιχοπληρώσεων
Σήμανση λυγηρών, εφελκυόμενων και θλιβόμενων τοιχοπληρώσεων στο 3DV, με διαφορετικά χρώματα

Όπλιση κτιρίου σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό κατά τον χρόνο μελέτης

Ο μελετητής εισάγει τη γεωμετρία της υφιστάμενης κατασκευής. Στη συνέχεια έχει την δυνατότητα να επιλέξει τους κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους είχε γίνει η διαστασιολόγηση του υφιστάμενου κτιρίου ώστε να αποκτήσει οπλισμούς δοκών και υποστυλωμάτων.

Επιπρόσθετα με το Fespa R δίνεται η δυνατότητα στον μελετητή να επέμβει και να εισάγει διαμήκεις και διατμητικούς οπλισμούς (λοξά σίδερα, συνδετήρες) σε δοκούς και σε υποστυλώματα ώστε τελικά όλα τα μέλη του κτιρίου να έχουν αποκτήσει τους πραγματικούς οπλισμούς.

Όπλιση υφιστάμενου κτιρίου

Χαρακτηρισμός μελών, αντοχές υλικών και καθορισμός της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων

Ο μελετητής έχει την δυνατότητα να χαρακτηρίσει ένα μέλος ώς:
Χαρακτηρισμός μέλους
Χαρακτηρισμός μέλους ως «Νέο», «Υφιστάμενο» ή «Ενισχυόμενο»
Χαρακτηρισμός μέλους ως δευτερεύον σεισμικό
Χαρακτηρισμός μέλους ως δευτερεύον σεισμικό

Ο διαχωρισμός αυτός βοηθάει ώστε να οπλίζονται μόνο τα «Νέα» η «Ενισχυόμενα με μανδύα» μέλη σε κάθε νέα επίλυση που θα γίνεται απο το πρόγραμμα.

Eπίσης ένα μέλος είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως:

Μέσω της ίδιας καρτέλας γίνεται και ο καθορισμός του επιπέδου γνώσης ή αλλιώς της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.) των υφιστάμενων υλικών και της γεωμετρίας του φορέα.
Οι τρείς δυνατές στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων για υφιστάμενα υλικά είναι:
Το επίπεδο γνώσης ΣΑΔ καθορίζει τις τιμές των συντελεστών εμπιστοσύνης (CF) καθώς και τους επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των υλικών γC και γS. Στον καθορισμό των σκελετικών διαγραμμάτων αντοχής (M-θ) υπεισέρχονται η μέση τιμή αντοχής χάλυβα και η μέση τιμή αντοχής σκυροδέματος διαιρεμένες με τον συντελεστή εμπιστοσύνης. Στον προσδιορισμό των αντοχών των πρωτευόντων μελών σε τέμνουσα διαιρούνται και οι μέσες τιμές αντοχής και με συντελεστές ασφαλείας.
Καθορισμός του επιπέδου γνώσης
Καθορισμός του επιπέδου γνώσης ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα υλικά

Αντοχές νέου σκυροδέματος και οπλισμού

Δίνεται η δυνατότητα να εισαχθεί το νέο σκυρόδεμα και οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στα πρόσθετα, νέα μέλη (π.χ. προσθήκες) ή στις ενισχύσεις (μανδύες).

Για νέα ή προστιθέμενα υλικά οι υπολογισμοί βασίζονται στις χαρακτηριστικές τιμές των υλικών που προδιαγράφονται στην μελέτη.

Αντοχές υφιστάμενου σκυροδέματος και οπλισμού

Δίνεται η δυνατότητα να εισαχθεί το υφιστάμενο σκυρόδεμα και ο οπλισμός το οποίο αντιστοιχεί στην αντοχή του σκυροδέματος που διαθέτουν τα υφιστάμενα μέλη.

Για τα υλικά των υφιστάμενων μελών εισάγονται οι μέσες τιμές των χαρακτηριστικών των υλικών όπως αυτές προσδιορίζονται απο δοκιμές.

Ενισχύσεις με μανδύες ή FRP

Εάν ένα μέλος έχει χαρακτηρισθεί ως «Ενισχυόμενο» δίνεται η δυνατότητα επιλογής της μεθόδου ενίσχυσης του μέλους αυτού.

Ενίσχυση με:

Μειωτικοί συντελεστές μηχανικών χαρακτηριστικών για βλαμμένα στοιχεία
Σκελετική καμπύλη συμπεριφοράς δομικού στοιχείου στην γενική μορφή Μ-θ πριν και μετά τις βλάβες όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει των συντελεστών r μηχανικών χαρακτηριστικών

Μειωτικοί συντελεστές μηχανικών χαρακτηριστικών για βλαμμένα στοιχεία

Γίνεται υπολογισμός των αντοχών βλαμμένων στοιχείων που ενισχύονται με μανδύες ωπλισμένου σκυροδέματος, FRP ή ενέματα βάσει των συντελεστών μηχανικών χαρακτηριστικών r που εισάγονται.

Έλεγχος επάρκειας με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας – ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Δυνατότητα αποτίμησης με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας είτε με τη μέθοδο των συντελεστών τοπικής πλαστιμότητας m είτε με τη μέθοδο συντελεστή q.

Πότε επιλέγω Time History;

Αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας στο FespaR
Αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας στο FespaR

Προϋποθέσεις εφαρμογής ελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας στο τεύχος μελέτης

Στην περίπτωση που η Σ.Α.Δ. είναι ανεκτή προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε αποκλειστικά με αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας ή με συνδυασμό χρονοϊστορίας & pushover, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. πρέπει να γίνει:

έλεγχος προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης.
Οι έλεγχοι εκτυπώνονται στο τεύχος αποτελεσμάτων του FespaR.

Επιπλέον σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. η ανελαστική ανάλυση Pushover πρέπει να συνοδεύεται από την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική . Στο FespaR ο έλεγχος ανώτερων ιδιομορφών εκτυπώνεται στο τεύχος αποτελεσμάτων τόσο σε μορφή πινάκων όσο και γραφικά από την έκδοση 7.1.0.64.

Έλεγχος μορφολογικής κανονικότητας & προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης
Έλεγχος μορφολογικής κανονικότητας & προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης
Έλεγχος επιρροής ανώτερω ιδιομορφών, γραφική απεικόνιση
Έλεγχος επιρροής ανώτερω ιδιομορφών, γραφική απεικόνιση (διαθέσιμο στην 7.1.0.64)

Φυσικά & τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα

Η ανάλυση με τη μέθοδο της χρονοϊστορίας στο FespaR γίνεται είτε για φυσικά επιταχυνσιογραφήματα, από πραγματικές καταγραφές, είτε για τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα.

Το FespaR παράγει αυτοματοποιημένα με τη μέθοδο της φασματικής αναπαράστασης τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα με αυτόματη προσαρμογή στο ελαστικό φάσμα σχεδιασμού. Οι σεισμοί αυτοί είναι τυχαίοι μεταξύ τους και ανεξάρτητοι.
Επιπλέον δίνεται δυνατότητα επιλογής του αριθμού των τεχνητών επιταχυνσιογραφημάτων που θα παραχθούν, συμβατών με το ελαστικό φάσμα του EC8-1.

Στο τεύχος αποτελεσμάτων κλιμάκωση οριζόντιων συνιστωσών σεισμικών διεγέρσεων
Στο τεύχος αποτελεσμάτων κλιμάκωση οριζόντιων συνιστωσών σεισμικών διεγέρσεων
Επιταχυνσιογραφήματα & φάσματα απόκρισης
Επιταχυνσιογραφήματα & φάσματα απόκρισης στο τεύχος μελέτης

Λόγοι επάρκειας μελών λ και πλαστιμότητας m σε συγκεντρωτικούς & αναλυτικούς πίνακες

Οι λόγοι επάρκειας λ και πλαστιμότητας m, που προκύπτουν από την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας, εκτυπώνονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες στο τεύχος μελέτης. Επιπλέον για κάθε μέλος εκτυπώνεται αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών τους.

Απευθείας μετάβαση από τους συγκεντρωτικούς πίνακες στους αναλυτικούς υπολογισμούς κάνοντας κλικ στον επιθυμητό λόγο επάρκειας του συγκεντρωτικού πίνακα.

Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων στο τεύχος μελέτης
Εκτύπωση συγκεντρωτικού πίνακα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων στο τεύχος μελέτης
Αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών λόγου επάρκειας λ και πλαστιμότητας m υποστυλώματος
Αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών λόγου επάρκειας λ και πλαστιμότητας m υποστυλώματος
Αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών λόγου επάρκειας λ και πλαστιμότητας m δοκού
Αναλυτική τεκμηρίωση των υπολογισμών λόγου επάρκειας λ και πλαστιμότητας m δοκού

Δύο μέθοδοι επίλυσης:

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο αλγορίθμων επίλυσης:

Επιρροή τοιχοπληρώσεων

Στην αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας ο μελετητής μπορεί να επιλέξει αν οι τοιχοπληρώσεις θα είναι ενεργές ή όχι με διαχωρισμό μεταξύ άοπλων, ενισχυμένων τοιχοπληρώσεων και τοιχοματοποιημένων πλαισίων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να να πραγματοποιούνται όλες οι σεισμικές επιλύσεις στον φορέα με και χωρίς τοιχοπληρώσεις και να εξάγονται τα δυσμενέστερα αποτελέσματα.

Στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού

Ένας ή περισσότεροι συνδυασμοί της στάθμης επιτελεστικότητας και της αντίστοιχης σεισμικής δράσης με δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης κατά τη συμβατική διάρκεια ζωής του κτιρίου (σεισμός σχεδιασμού), αποτελούν τον στόχο της αποτίμησης ή του ανασχεδιασμού.

Ο καθορισμός των στόχων αποτίμησης ή ανασχεδιασμού στο Fespa R γίνεται μέσω της καρτέλας «Φάσμα-Pushover» του «Κτιρίου».

Η αποτίμηση της συμπεριφοράς υφιστάμενων κατασκευών ή η αξιολόγηση της μεθόδου αποκατάστασης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οριζόμενη απο τον Κύριο του έργου ελάχιστη στάθμη αντοχής (ή επιτελεστικότητας).

Ανεκτοί στόχοι αποτίμησης υφιστάμενων και προσθηκών
Ανεκτοί στόχοι αποτίμησης υφιστάμενων και προσθηκών

Στάθμες επιτελεστικότητας

Εισαγωγή ράβδων οπλισμού δοκών και υποστυλωμάτων

Γενικά

Οι οπλισμοί υφιστάμενων δοκών και υποστυλωμάτων μπορούν να εισαχθούν μέσω των αντίστοιχων εντολών και παραμέτρων. Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής διαμήκους και διατμητικού οπλισμού στο άνοιγμα και στα άκρα δοκού και στα υποστυλώματα. Η διαδικασία εισαγωγής είναι απλή και γρήγορη.

Εισαγωγή οπλισμών δοκών

Στην κάτοψη εμφανίζονται οι οπλισμοί στα άκρα των δοκών, στα ανοίγματα των δοκών και οι οπλισμοί των υποστυλωμάτων. Ο μελετητής μπορεί να επέμβει στο διαμήκη και διατμητικό οπλισμό του άκρου της δοκού. Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής του οπλισμού είτε δίνοντας αριθμό ράβδων είτε δίνοντας εμβαδό οπλισμού σε Cm2. Ο περιγραφόμενος οπλισμός αποδίδεται στην συνέχεια στο άνοιγμα της δοκού.

Δίνεται αντίστοιχα η δυνατότητα να τροποποιηθεί ο οπλισμός του ανοίγματος της δοκού μέσω της καρτέλας και στην συνέχεια να αποδωθεί στο άνοιγμα.

Δυνατότητα επέμβασης στο διαμήκη και διατμητικό οπλισμό του άκρου της δοκού
Δυνατότητα επέμβασης στο διαμήκη και διατμητικό οπλισμό του άκρου της δοκού μέσω της καρτέλας «Ράβδοι άκρου»
Είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη και ο οπλισμός της πλάκας που συμμετέχει στην όπλιση της δοκού έναντι κάμψης
Είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη και ο οπλισμός της πλάκας που συμμετέχει στην όπλιση της δοκού έναντι κάμψης

Εισαγωγή οπλισμών υποστυλωμάτων

Με ειδικές σχεδιαστικές εντολές τοποθετούνται εντός των διατομών υπαρχόντων υποστυλωμάτων και τοιχείων οι ράβδοι οπλισμού και οι συνδετήρες. Η γεωμετρία της διατομής περιγράφεται χρησιμοποιώντας τα γραμμικά εργαλεία του Fespa. Υποστηρίζονται διατομές τύπου L, V, Z, T, U, H, αλλά και διατομές οποιουδήποτε κλειστού πολυγωνικού σχήματος.
Μπορούν να περιγραφούν και να υπολογισθούν οι διατομές υποστυλωμάτων
Μπορούν να περιγραφούν και να υπολογισθούν οι διατομές υποστυλωμάτων οποιουδήποτε σχήματος
Υπολογίζονται οι απαιτούμενοι οπλισμοί κάμψης και διάτμησης με την επίλυση/όπλιση του φορέα.
Υπολογίζονται οι απαιτούμενοι οπλισμοί κάμψης και διάτμησης με την επίλυση/όπλιση του φορέα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από την επίλυση, τη γεωμετρία της διατομής, τις ιδιότητες του υλικού και τη διάταξη του οπλισμού, υπολογίζονται:
Εντολές της οντότητας «Ράβδοι οπλισμού
Με τις εντολές της οντότητας «Ράβδοι οπλισμού», ο διαμήκης οπλισμός υποστυλωμάτων τυχούσας διατομής εισάγεται εύκολα και γρήγορα
εριγραφή διατμητικού οπλισμού υποστυλώματος
Περιγραφή διατμητικού οπλισμού υποστυλώματος μέσω της καρτέλας «Συνδετήρες» του «Υποστυλώματος». Ο περιγραφόμενος οπλισμός αποδίδεται στην συνέχεια στο υποστύλωμα μέσω της εντολής «Δώσε παραμέτρους».

Τοιχοπληρώσεις & έλεγχος επάρκειας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. – FespaR

Με τo FespaR δίνεται η δυνατότητα να ληφθεί υπόψιν η επιρροή των τοιχοπληρώσεων στη μελέτη επάρκειας κτιρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Η συσσωρευμένη πειραματική και αναλυτική έρευνα και η εμπειρία από σεισμους έχουν δείξει οτι οι τοιχοπληρώσεις γενικά αποτελούν αντισεισμική εφεδρεία και πηγή σεισμικής υπεραντοχής για το κτίριο. Λαμβάνοντας υπόψιν την επιρροή των τοιχοπληρώσεων κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός κτιρίου, αυξανονται σημαντικά οι πιθανότητες να μην χρειάζεται η ενίσχυση μελών από ωπλισμένο σκυρόδεμα.

Τοιχοπληρώσεις & έλεγχος επάρκειας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. – FespaR

Αύξηση αντοχής και δυσκαμψίας

Όταν λαμβάνονται υπόψιν οι τοιχοπληρώσεις αυξάνονται τόσο η αντοχή όσο και η δυσκαμψία του κτιρίου. Αυτό έχει ως συνέπεια την βελτίωση των λόγων επάρκειας και άρα την απαίτηση λιγότερων ή καθόλου ενισχύσεων σε κτίρια τα οποία χωρίς τις τοιχοπληρώσεις απαιτούσαν ενίσχυση του φέροντος οργανισμού τους.

Διεύρυνση των επιλογών ενίσχυσης

Σε περιπτώσεις όπου μία κατασκευή δεν πληροί τα κριτήρια επιτελεστικότητας η ενίσχυση των τοιχοπληρώσεων αντί του φέροντος οργανισμού αποτελεί έναν απλούστερο και οικονομικότερο τρόπο συνολικής αύξησης της αντοχής του κτιρίου.

Δυνατότητα εντοπισμού και αναγνώρισης με ρεαλιστικό τρόπο των μηχανισμών αστοχίας

Σε όροφο όπου οι τοιχοπληρώσεις αστοχούν νωρίτερα από αυτές ανώτερων ορόφων ενδέχεται να αναπτυχθεί μηχανισμός ορόφου. Αυτό είναι ενδεχόμενο να συμβεί σε κτίρια όπου δεν υπάρχουν ισχυρά τοιχώματα.

Επιλογή είδους τοιχοπλήρωσης στο Fespa
Επιλογή είδους τοιχοπλήρωσης στο Fespa
Διεύρυνση των επιλογών ενίσχυσης
Διεύρυνση των επιλογών ενίσχυσης με νέα τοιχοπλήρωση, ενισχυμένη τοιχοπλήρωση, τοιχωματοποίηση

Προσομοίωση τοιχοπληρώσεων

Οι τοιχοπληρώσεις προσομοιώνονται με διαγώνιους ράβδους δικτυώματος που δεν συμμετέχουν στην ανάληψη κατακόρυφων φορτίων. Η προσομοίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της θλιβόμενης ράβδου είτε μέσω της θλιβόμενης και εφελκυόμενης με τη μισή δυστένεια η καθεμία.
Μοντελοποίηση των τοιχοπληρώσεων
Μοντελοποίηση των τοιχοπληρώσεων σαν ζεύγος διαγώνιων μελών ή μόνο με το εκάστοτε θλιβόμενο διαγώνιο μέλος
Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων
Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων – υπολογισμός μειωτικού συντελεστή R1

Απομειώσεις αντοχής και δυστένειας τοιχοπληρώσεων

Απομειώσεις λόγω αστοχίας εκτός επιπέδου (Φ)

Για να ληφθεί υπόψη η πιθανή εκτός επιπέδου αστοχία της τοιχοπλήρωσης η θλιπτική αντοχή της μειώνεται μέσω του συντελεστή Φ. Το Fespa υπολογίζει αυτόματα το πλάτος b και τη λυγηρότητα λ της κάθε διαγώνιας δοκού που προσομοιώνει την τοιχοπλήρωση και η τιμή του συντελεστή Φ σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται από την ακριβή σχέση του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων (R1)

Μέσω του συντελεστή απομείωσης R1 μπορεί να ληφθεί υπόψη η επιρροή των ανοιγμάτων του φατνώματος.

Απομειώσεις λόγω βλαβών (R4)

Ο συντελεστής R4 λαμβάνει υπόψη τους μειωτικούς συντελεστές r για βλαμμένες και άοπλες τοιχοπληρώσεις σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ

Αποτελέσματα τοιχοπληρώσεων

Πλήρης εποπτεία των αποτελεσμάτων μέσω του 3DV και του τεύχους αποτελεσμάτων.
Σήμανση λυγηρών, εφελκυόμενων και θλιβόμενων τοιχοπληρώσεων
Σήμανση λυγηρών, εφελκυόμενων και θλιβόμενων τοιχοπληρώσεων στο 3DV, με διαφορετικά χρώματα

Αποτελέσματα αποτίμησης & ενίσχυσης κτιρίων στο FespaR

Διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων, (Μ-φ)

Με δεδομένα τα υλικά της κατασκευής και τους τοποθετημένους οπλισμούς στις διατομές εξάγονται στο τεύχος τα διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων (M-φ) για τις κρίσιμες διατομές οι οποίες βρίσκονται στα άκρα των δοκών και των υποστυλωμάτων.
Κατασκευάζονται τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων
Κατασκευάζονται τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων για τις κρίσιμες διατομές υποστυλωμάτων και δοκών
Διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων για διατομές υποστυλώματος
Διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων για διατομές υποστυλώματος

Διαγράμματα ροπών – γωνιών στροφής χορδής, (Μ-θ)

Με βάση τα διαγράμματα ροπών καμπυλοτήτων (M-φ) εξάγονται τα διαγράμματα ροπών – γωνιών στροφής χορδής (Μ-θ) κάθε μέλους.

Το Fespa R κατά τον υπολογισμό των διαγραμμάτων ροπών-καμπυλοτήτων των υποστυλωμάτων λαμβάνει υπόψη την επίδραση της αξονικής δύναμης στην καμπτική αντοχή.

Ο μελετητής μπορεί να επιλέξει το πλήθος των αξονικών δυνάμεων για τις οποίες θα παραχθούν στο Τεύχος τα διαγράμματα αντοχής (σκελετικά διαγράματα) των υποστυλωμάτων.

Κατασκευάζονται τα διαγράμματα ροπών-γωνιών
Κατασκευάζονται τα διαγράμματα ροπών-γωνιών στροφής χορδής για δοκούς και υποστυλώματα
Διαγράμματα ροπων – γωνιών στροφής χορδής και ροπών – καμπυλοτήτων υποστυλώματος για 5 αξονικές δυνάμεις
Διαγράμματα ροπων – γωνιών στροφής χορδής και ροπών – καμπυλοτήτων υποστυλώματος για 5 αξονικές δυνάμεις
Διαγράμματα ροπων – γωνιών στροφής χορδής και ροπών – καμπυλοτήτων υποστυλώματος για 5 αξονικές δυνάμεις
Διαγράμματα ροπων – γωνιών στροφής χορδής και ροπών – καμπυλοτήτων υποστυλώματος για 5 αξονικές δυνάμεις

Διάγραμμα δύναμης – μετακίνησης (F-d)

Τελικά για την δημιουργία της καμπύλης αντίστασης (F-d) της κατασκευής πραγματοποιούνται πολλές στατικές αναλύσεις με σταδιακή άυξηση της μονότονης οριζόντιας φόρτισης ορθογωνικής, τριγωνικής ή ιδιομορφικής κατανομής κατά τη φορά μιας διεύθυνσης και υπολογισμό της κρίσιμης μετακίνησης στον κόμβο ελέγχου.

Καταρτίζεται το διάγραμμα δύναμης – μετακίνησης (F-d) του φορέα από το οποίο μπορεί να εξαχθέι η τιμή του λόγου αu/α1.

Διαγράμμα δύναμης-μετακίνησης (F-d) στο 3DV
Διαγράμμα δύναμης-μετακίνησης (F-d) στο 3DV
Διαγράμματα δύναμης – μετακίνησης (F-d)
Διαγράμματα δύναμης – μετακίνησης (F-d)

Διαγράμματα Απαίτησης – Ικανότητας (ADRS)

Στα αποτελέσματα της pushover δίνεται η δυνατότητα απόκρυψης – εμφάνισης του φορέα καθώς και η δυνατότητα για zoom in και zoom out των διαγραμμάτων «Δύναμης – Μετακίνησης» και «Acceleration Displacement Response Spectrum» («ADRS»).
Διάγραμμα Απαίτησης-Ικανότητας με τον φορέα
Διάγραμμα Απαίτησης-Ικανότητας με τον φορέα
Διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας στο τεύχος αποτελεσμάτων
Διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας στο τεύχος αποτελεσμάτων
Τετραγραμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας
Τετραγραμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας, όταν λαμβάνεται υπόψη η επιρροή των τοιχοπληρώσεων

Λόγοι στατικής επάρκειας δοκων και υποστυλωμάτων

Στο Τεύχος υπολογισμών δημιουργούνται αναλυτικοί και συγκεντρωτικοί πίνακες για τους λόγους επάρκειας (λ) δοκών και υποστυλωμάτων.
Συγκεντρωτικός πίνακας των λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων
Συγκεντρωτικός πίνακας των λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων όπως εμφανίζεται στο Τεύχος αποτελεσμάτων
Συγκεντρωτικός πίνακας των λόγων επάρκειας δοκών
Συγκεντρωτικός πίνακας των λόγων επάρκειας δοκών όπως εμφανίζεται στο Τεύχος αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα αποτίμησης υπό στατικά φορτία

Στο Τεύχος αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμος ο έλεγχος φέρουσας ικανότητας υπό στατικά φορτία για τις δοκούς όλων των ορόφων του κτιρίου.

Αποτελέσματα τοιχοπληρώσεων

Αποτελέσματα τοιχοπληρώσεων στο 3DV

Πλήρης εποπτεία των αποτελεσμάτων μέσω του 3DV. Δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης-απόκρυψης όλων των τύπων τοιχοπληρώσεων στο 3DV. Οι θλιβόμενες ράβδοι προσομοίωσης τοιχοπλήρωσης εμφανίζονται στο 3DV με χρώμα ανάλογο της κατάστασής τους (πράσινο για τη DL, μπλε για την SD και κόκκινο για την NC).
Σήμανση λυγηρών, εφελκυόμενων και θλιβόμενων τοιχοπληρώσεων
Σήμανση λυγηρών, εφελκυόμενων και θλιβόμενων τοιχοπληρώσεων στο 3DV, με διαφορετικά χρώματα
Διάγραμμα Δύναμης – Mετακίνησης
Διάγραμμα Δύναμης – Mετακίνησης όπως έχει προκύψει στο 3DV μετά την ενίσχυση τοιχοπληρώσεων

Αποτελέσματα τοιχοπληρώσεων στο τεύχος αποτελεσμάτων

Αναλυτικές αντοχές και δεδομένα τοιχοπληρώσεων, αλλά και συνοπτικός πίνακας στο τεύχος αποτελεσμάτων. Πίνακες επιμέρους και μέγιστων λόγων επάρκειας τοιχοπληρώσεων στο τεύχος.
Πίνακες αποτελεσμάτων από το τεύχος
Πίνακες αποτελεσμάτων από το τεύχος. Επάνω – γενικά δεδομένα προσομοίωσης τοιχοπλήρωσης. Κάτω – Πίνακας μέγιστων λόγων επάρκειας τοιχοπληρώσεων, για τις στάθμες DL και SD
Διάγραμμα αλληλεπίδρασης My – Mz
Διάγραμμα αλληλεπίδρασης My – Mz, υποστυλώματων όπως εμφανίζεται στο τεύχος αποτελεσμάτων