Κωδικός: FESPAC

FESPA C

1.750,00 με ΦΠΑ: 2.170,00

Υπολογισμός κατασκευών από σκυρόδεμα

Ποσότητα

Γενικά περί του στατικού προγράμματος Fespa - Σκυρόδεμα

Το Fespa – Σκυρόδεμα είναι το στατικό πρόγραμμα της LH Λογισμική για την ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών απο οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτελείται από γραμμικά και επιφανειακά μέλη, διαφορετικών υλικών και διατομών οποιουδήποτε σχήματος, υποβαλλόμενα σε διάφορες φορτιστικές καταστάσεις.

Όσον αφορά την ανάλυση και τον αντισεισμικό σχεδιασμό, το Fespa καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα οφελών, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας νέας εποχής στον τομέα της υπολογιστικής ανάλυσης υπό την πρόκληση των συνεχώς εξελισσόμενων προτύπων σχεδιασμού.

Με λίγα λόγια το Fespa είναι ένα μοντέρνο προϊόν, που λόγω της ποιότητάς του ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των μηχανικών. Το Fespa αναπτύσσεται μέσω της συνεχούς συνεργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και μιας ομάδας ακαδημαϊκών συμβούλων. Πριν την κυκλοφορία κάθε νέας έκδοσης, ένα ευρύτατο φάσμα δοκιμών διεξάγεται από μια ομάδα επαγγελματιών.

Fespa - Εισαγωγή δεδομένων και περιβάλλον εργασίας

Το περιβάλλον εργασίας του Fespa

Το στατικό μοντέλο, στο Fespa, αποτελείται από διάφορες οντότητες (δοκούς, υποστυλώματα, πλάκες, πέδιλα, κτλ). Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τις διαστάσεις και το σχήμα τους.

Κάθε οντότητα χαρακτηρίζεται από μια ομάδα «Παραμέτρων», που κατηγοριοποιούνται σε διάφορες καρτέλες ανάλογα με τη χρήση τους.

Υπάρχουν, για παράδειγμα, παράμετροι για:

Όλες αυτές οι παράμετροι μπορούν να εναλλαχθούν μεταξύ μελών της ίδιας οντότητας, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία τροποποιήσεων.

Κάθε οντότητα έχει επίσης τη δική της ομάδα «Εντολών», οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή των οντοτήτων και την τροποποίηση των παραμέτρων τους. Στη γραμμή κατάστασης, εμφανίζονται μηνύματα συνεχούς βοήθειας κατά την εκτέλεση των εντολών του Fespa.

Η εισαγωγή της γεωμετρίας με το Fespa

Η εισαγωγή δεδομένων στο στατικό πρόγραμμα Fespa πραγματοποιείται με εισαγωγή υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων στις θέσεις που καθορίζονται με τη βοήθεια των γραμμών καννάβου. Οι πλάκες εισάγονται με τον ίδιο τρόπο. Το στατικό μοντέλο ολοκληρώνεται με την εισαγωγή των δοκών.

Διάφορες φορτίσεις και συνδυασμοί φορτίσεων μπορούν να επιβληθούν στις οντότητες μέσω της σχετικής καρτέλας στο παράθυρο παραμέτρων και τις αντίστοιχες εντολές.

Με τη βοήθεια των γραμμών καννάβου και των σημείων έλξης η γεωμετρική περιγραφή ακόμη και των πιο πολύπλοκων στατικών μοντέλων γίνεται εξαιρετικά απλή.

Όλα τα δεδομένα απεικονίζονται και σε μορφή πινάκων για περαιτέρω έλεγχο ή/και μαζικές αλλαγές πριν την επίλυση/όπλιση.

Με τη βοήθεια της εντολής «διάλογος πολλαπλών επιλογών» υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κόμβων ή μελών που έχουν την ίδια θέση στην κάτοψη (ίδιες συντεταγμένες Χ και Ζ) αλλά διαφορετικά υψόμετρα.

Παραγωγές & Βοήθεια

Με τη βοήθεια του εργαλείου των «Παραγωγών» διευκολύνεται η περιγραφή του στατικού μοντέλου. Περιγραφή ενός μόνο ορόφου και παραγωγή των υπολοίπων. Παραγωγή πεδίλων. Παραγωγή συνδυασμών δράσεων.

Η εισαγωγή του φορέα γίνεται περιγράφοντας τις στάθμες των ορόφων ή ακολουθώντας, με τη βοήθεια των εντολών του εργαλείου «Επεξεργασία», μια πιο «ελεύθερη» πορεία. Με τη βοήθεια «έξυπνων» εντολών είναι δυνατή η περιγραφή και των πιο πολύπλοκων 3D μοντέλων. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο μπορούν να περιγραφούν θόλοι, καμάρες και μοντέλα ακανόνιστου σχήματος.

Μοντελοποίηση και έλεγχος δεδομένων

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής δεδομένων, το Fespa παράγει αυτόματα το υπολογιστικό και το φορτιστικό μοντέλο. Οι σεισμικές δράσεις παράγονται σύμφωνα με το φάσμα σχεδιασμού. Οι συνδυασμοί δράσεων παράγονται και εμφανίζονται σε Πίνακες.

Η ακριβής μοντελοποίηση υποβοηθείται από τη χρήση άκαμπτων απολήξεων (rigid-offsets), δεσμικών δοκών, στοιχείων επί ελαστικού εδάφους.

Μέσω του εργαλείου της τρισδιάστατης απεικόνισης 3DV γίνεται πολύ πιο εύκολα ο έλεγχος συνδεσμολογίας των μελών. Εμφανίζονται διαγράμματα φορτίσεων, τοπικές συντεταγμένες κόμβων και μήκη μελών. Επισημαίνονται τα μέλη με κοινή στατική ιδιότητα π.χ. αρθρωτά μέλη, κατακόρυφοι ή οριζόντιοι διαγώνιοι σύνδεσμοι μορφής X. Ελέγχεται η σωστή συνδεσμολογία μεταξύ των δομικών μελών.

Είναι τέτοια η δομή του Fespa ώστε μετά την εισαγωγή των δεδομένων, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει ο μελετητής είναι να προχωρήσει στην Επίλυση και τον οπλισμό του κτιρίου. Αυτό είναι δυνατό μιας και ότι απαιτείται για την επίλυση, τον οπλισμό και την κατασκευή των σχεδίων υπάρχει στο ίδιο αρχείο από την αρχή της μελέτης. Δεν υπάρχει η ανάγκη ενδιάμεσων βημάτων, ανταλλαγής δεδομένων και αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων επίλυσης και διαστασιολόγησης. Η όλη διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ασφαλής.

Επίλυση του φορέα με το Fespa

Με το Fespa μπορεί να πραγματοποιηθεί στατική και δυναμική γραμμική ανάλυση καθώς και μη γραμμική ανάλυση pushover. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την ανάλυση είναι ισχυρός, ταχύτατος και ακριβής. Η ταχύτητα εκτέλεσης των υπολογισμών είναι πρωτοφανής ακόμη και στην περίπτωση της μη γραμμικής ανάλυσης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μη γραμμικής ανάλυσης για ένα πενταόροφο κτίριο, 350 m2, κυμαίνεται εντός των ορίων των μερικών δευτερολέπτων.

Ο αλγόριθμος της επίλυσης είναι εξοπλισμένος με τις τελευταίες τάσεις των μαθηματικών και της μηχανικής: επαλληλία των ιδιομορφικών αποκρίσεων με τη μέθοδο της Πλήρους Τετραγωνικής Επαλληλίας CQC, μόρφωση του μητρώου μάζας με κατανομή της μάζας στους κόμβους του φορέα, έξι βαθμοί ελευθερίας σε κάθε κόμβο, δυνατότητα επίλυσης φορέα με εφαρμογή διαφραγματικής λειτουργίας, αυτόματη εύρεση των ιδιομορφών της κατασκευής ώστε να συμμετέχει στην ταλάντωση το 90% της μάζας του συστήματος, αυτόματος έλεγχος στατικών εκκεντροτήτων, έργα από τέμνουσες – αξονικές δυνάμεις και ροπές κάμψης.

Μετά το τέλος της επίλυσης, ο μελετητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα τρισδιάστατης απεικόνισης (3DV):

Μη γραμμική ανάλυση Pushover

Υπάρχει η δυνατότητα ο λόγος υπεραντοχής αu/α1 να καθορισθεί από μη γραμμική στατική ανάλυση pushover. Στο λόγο αu/α1 μπορεί να δοθεί από το μελετητή μηχανικό τιμή ίση μέχρι και με 1.5, σύμφωνα με την EN 1998-1, και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί η τιμή αυτή χρησιμοποιώντας την ανάλυση pushover. Με την ολοκλήρωσή της, το διάγραμμα Δύναμης-Μετακίνησης και η τιμή του λόγου αu/α1 υπολογίζονται και εμφανίζονται στο 3DV . Μέσω του 3DV δίνεται επίσης η δυνατότητα απεικόνισης της ακολουθίας δημιουργίας των πλαστικών αρθρώσεων.

Ευρωκώδικες και Fespa

Γιατι Ευρωκώδικες;

Το Fespa δίνει στον μελετητή την δυνατότητα να επιλέξει από μία σειρά παλαιών ελληνικών κανονισμών για να κάνει την διαστασιολόγηση του κτιρίου που σχεδιάζει. Ο μελετητής μηχανικός έχει τον τελικό έλεγχο της διαδικασίας επίλυσης και όπλισης του φορέα.

Παράλληλα, η έκδοση Fespa 10 ενσωμάτωσε τους Ευρωκώδικες έτσι ώστε όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι να μπορούν να διεξάγονται, για κάθε κατηγορία πλαστιμότητας, σύμφωνα με:

Επιλέγοντας το κατάλληλο Εθνικό προσάρτημα ο μελετητής έχει στα χέρια του το καλύτερο εργαλείο για το σχεδιασμό κατασκευών με επαρκή αντοχή στο σεισμό, σε περιοχές μέτριας ή υψηλής σεισμικότητας (Τουρκία, Πορτογαλία, Ισπανία, χώρες της Βόρειας Αφρικής, κτλ).

Ο σχεδιασμός ενός δομήματος με βάση τους Ευρωκώδικες μπορεί να δώσει σαν αποτέλεσμα ένα κτίριο που είναι ασφαλέστερο στους σεισμούς, οικονομικότερο κατά την κατασκευή και λειτουργικότερο στην χρήση απ’ ότι θα πετύχαινε κάποιος σχεδιάζοντας το ίδιο κτίριο με βάση τους ελληνικούς κανονισμούς. Τα πλεονεκτήματα αυτά, τα οποία είναι αποτέλεσμα της πληρότητας και της λεπτομέρειας των διατάξεων, επιτεύχθηκαν με την συλλογική εργασία των κορυφαίων επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαστασιολόγηση

Η διαστασιολόγηση όλων των δομικών μελών γίνεται σύμφωνα με τους επιλεγμένους κανονισμούς, τις ποιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών και τα αποτελέσματα της επίλυσης.

Η διαδικασία της διαστασιολόγησης ξεκινά αυτόματα μετά το τέλος της επίλυσης. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των οντοτήτων (πλάκες, υποστυλώματα, δοκοί, πέδιλα, κτλ) δημιουργείται και εμφανίζεται στην οθόνη μια λίστα σφαλμάτων.

Το Fespa βοηθά το μελετητή να εντοπίσει τα μέλη που αστόχησαν κατά την επίλυση και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης του συγκεκριμένου σφάλματος. Ένα μήνυμα λάθους ή ειδοποίησης εμφανίζεται στο παράθυρο των αποτελεσμάτων επίλυσης και κάνοντας διπλό click πάνω του το σχετικό μέλος (πλάκα, υποστύλωμα, δοκός ή πέδιλο) «φωτίζεται» στην οθόνη.

Ανακατανομή ροπών των δοκών & Δευτερεύοντα σεισμικά μέλη

Η LH Λογισμική έχει εξοπλίσει το Fespa με τη μέθοδο ανακατανομής ροπών των δοκών, μέσω της οποίας ταπεινώνονται οι αρνητικές ροπές στις στηρίξεις των δοκών επιτυγχάνοντας συνολικά οικονομικότερη και πιο ομοιόμορφη όπλιση.

Mε αυτόν τον τρόπο o μειωμένος πρόσθετος οπλισμός που τοποθετείται στις στηρίξεις συνεισφέρει με θετικό τρόπο:

Ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να χαρακτηρίσει δοκούς και υποστυλώματα ως δευτερεύοντα σεισμικά μέλη. Με τον τρόπο αυτό τα μέλη αυτά απαλλάσονται από συγκεκριμένες διατάξεις του EN 1998-1.

Πλάστιμα τοιχώματα

Οι έλεγχοι σε καμπτικές ροπές και τέμνουσα δύναμη πραγματοποιούνται σε κάθε στάθμη του τοιχώματος με τις τιμές που προκύπτουν από τις περιβάλλουσες των τοιχωμάτων, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τον EC8-1.

Έλεγχοι διαμόρφωσης λεπτομερειών για τοπική πλαστιμότητα

Για την εξασφάλιση επαρκούς πλαστιμότητας των δοκών πρέπει να ικανοποιούνται οι διατάξεις του EN 1998-1 που αφορούν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό οπλισμού της εφελκυόμενης ζώνης και το απαιτούμενο ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού.

Έλεγχοι στην Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας

Αποφυγή αστοχίας σε συνάφεια - Αγκύρωση οπλισμού

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη διάσταση υποστυλώματος, για να αποφευχθεί η αστοχία του κόμβου σε συνάφεια, εξαρτάται από τη διάμετρο των διαμήκων ράβδων της δοκού που συντρέχει στον κόμβο δοκού-υποστυλώματος.

Το Fespa προτείνει τις ελάχιστες διαστάσεις διατομών υποστυλωμάτων ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας στην οποία θα ανήκει η κατασκευή, την ποιότητα σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθεί και τη διάμετρο των διαμήκων ράβδων της δοκού που διέρχονται από τον κόμβο δοκού-υποστυλώματος.

Αποτελέσματα & Σχέδια

Κατά τη διάρκεια της διαστασιολόγησης, εμφανίζονται οπλισμοί στον ξυλότυπο. Μετά την ολοκλήρωση όλων των υπολογισμών, δημιουργούνται αυτόματα τα σχέδια ξυλοτύπων για κάθε όροφο. Παράλληλα, δημιουργείται ένα αρχείο στο οποίο περιέχονται όλα τα δεδομένα και το οποίο μπορεί να τροποιηθεί και να εκτυπωθεί χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Τεύχος», καλώντας το είτε μέσα από το Fespa είτε από το εικονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

Τεύχος αποτελεσμάτων

Μέσω του προγράμματος «Τεύχος», ο μελετητής μπορεί να τροποποιήσει το έγγραφο σύμφωνα με τις προτιμήσεις του:

Προμέτρηση

Οι απαιτούμενοι οπλισμοί μαζί με λεπτομέρειες που αφορούν το σχεδιασμό παρατίθενται σε κατάλληλα διαμορφωμένους πίνακες. Υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθούν οι οπλισμοί αυτοί και να τροποποιηθεί για παράδειγμα ο αριθμός των ράβδων, το μήκος αγκύρωσης, το συνολικό μήκος της ράβδου.

Σχέδια

Σχέδια ξυλοτύπων & Αυτόματη δημιουργία τομών

Η επεξεργασία των σχεδίων είναι μια εύκολη διαδικασία χάρη στα διάφορα χρώματα, τύπους & πυκνότητες γραμμών και γραμμοσκιάσεων που μπορούν να εκχωρηθούν σε κάθε οντότητα (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, πέδιλα).

Μπορούν να προστεθούν διαστάσεις, οι οποίες υπολογίζονται αυτόματα. Λεζάντες, σύμβολα, λογότυπα και υψόμετρα μπορούν εύκολα να εισαχθούν και να τροποποιηθούν.

Τα σχέδια των τομών της κατασκευής μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα με το Fespa και να τροποποιηθούν περαιτέρω από το μελετητή με τη βοήθεια των σχετικών εντολών του εργαλείου «Τομή».

Αναπτύγματα δοκών

Μετά την επίλυση, επιλέγοντας την επιθυμητή δοκό, πατώντας την εντολή «Αναπτύγματα οπλισμών δοκών» δημιουργείται αυτόματα ένα αρχείο με το αντίστοιχο ανάπτυγμα της δοκού. Τα αναπτύγματα δοκών περιλαμβάνουν διαμέτρους των διαμήκων ράβδων, διαμέτρους συνδετήρων, τομές των δοκών, τοιχώματα και υποστυλώματα.

Τροποποίηση των σιδέρων λεπτομερειών δοκού μπορεί να γίνει με τις εντολές του εργαλείου «Σίδερο λεπτομερειών δοκού».

Με την εντολή «Αναπτύγματα οπλισμών όλων των δοκών του ορόφου» δημιουργείται ξεχωριστό αρχείο, στο οποίο περιέχονται οι διαμήκεις τομές όλων των δοκών του ορόφου με τους οπλισμούς τους σε ανάπτυγμα. Υπάρχει η δυνατότητα στοίχισης των επιμέρους αναπτυγμάτων και καθορισμού των μεταξύ τους αποστάσεων για διευκόλυνση της εκτύπωσής τους σε διαφορετικά μεγέθη χαρτιού.

Στο ανάπτυγμα της δοκού περιλαμβάνονται εγκάρσιες τομές όπου παρουσιάζεται η θέση και το πλήθος των ράβδων, δείκτες ράβδων στις διαμήκεις τομές, περασιές καννάβων κλπ.

Προσθήκη νέων παραμέτρων σχετικών με την εμφάνιση των αναπτυγμάτων (δυνατότητα επιλογής εμφάνισης ή όχι αναπτυγμάτων ράβδων οπλισμού, συντελεστής κλιμάκωσης διατομής δοκού, κτλ.).

Λεπτομέρειες υποστυλωμάτων

Μετά την επίλυση, μπορεί να παραχθεί από το Fespa ένα ξεχωριστό αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τις διατομές όλων των υποστυλωμάτων με τον διαμήκη και τον εγκάρσιο οπλισμό τους.

Προσφέρεται στο μελετητή η δυνατότητα τροποποίησης των λεπτομερειών (αλλαγή διαμέτρου ράβδων, τύπου συνδετήρα, κτλ), αποθήκευσής τους στο δίσκο και σχεδίασής τους.

Η τροποποίηση του διαμήκων ράβδων και των συνδετήρων των διατομών των υποστυλωμάτων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα εργαλεία «Ράβδοι οπλισμού» και «Συνδετήρας διατομής» του Fespa.

Στερεοσκοπική απεικόνιση (3D) του φορέα