Κωδικός: Ε0101

Tekton Pro

1.400,00 με ΦΠΑ: 1.736,00

Δισδιάστατη & τρισδιάστατη σχεδίαση, τοπογραφία, παραμετρικές βιβλιοθήκες, περιήγηση

Γενικά – σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton

Δουλεύει απλά

Το σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton είναι ελληνικό προϊόν, εξελίσσεται σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και είναι το δικό σας πρόγραμμα.

Ο Tekton αποτελεί ένα χαρισματικό πρόγραμμα ικανό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου επαγγελματία. Είναι δημιούργημα της LH λογισμικής, η οποία, έχοντας ανελλιπή ενημέρωση και μάθηση της τεχνογνωσίας, ειδικεύεται στην παραγωγή λογισμικού για μηχανικούς, από το 1979.

Δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση, τοπογραφία, παραμετρικές βιβλιοθήκες, περιήγηση, στερεό πραγματικού χρόνου σε ΟpenGL, φωτορεαλισμός ray trace, περιήγηση και ταινίες Avi με ήχο, προμετρήσεις, ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ: όλα τα παραπάνω αποτελούν δυνατότητες του Tekton.

Το περιβάλλον εργασίας του Τέκτονα (αρχιτ. μελέτη: Ι. Σακελλάρης/ Ο. Δούνη).
Το περιβάλλον εργασίας του Τέκτονα (αρχιτ. μελέτη: Ι. Σακελλάρης/ Ο. Δούνη).
Γραμμικό σχέδιο και φωτορεαλιστική απεικόνιση ταυτόχρονα, σε κάθε φάση της μελέτης.
Γραμμικό σχέδιο και φωτορεαλιστική απεικόνιση ταυτόχρονα, σε κάθε φάση της μελέτης.

Σχεδιάζοντας με το Τρισδιάστατο Μοντέλο

Ενισχυμένη τρισδιάστατη σύνθεση από το αρχικό στάδιο
όλα τα παραπάνω αποτελούν δυνατότητες του αρχιτεκτονικού προγράμματος Tekton
Τρισδιάστατη σχεδίαση στο χώρο (αρχιτ. μελέτη: Α. και Λ. Μαντζουράνη).
Τρισδιάστατη σχεδίαση στο χώρο (αρχιτ. μελέτη: Α. και Λ. Μαντζουράνη).
Αυτόματες τομές και φωτορεαλιστική απεικόνιση από το ίδιο μοντέλο (αρχιτ. μελέτη: Α και Λ. Μαντζουράνη).
Αυτόματες τομές και φωτορεαλιστική απεικόνιση από το ίδιο μοντέλο (αρχιτ. μελέτη: Α και Λ. Μαντζουράνη).

Με τη γέννηση της ιδέας και την δημιουργία των πρώτων σκίτσων, το Tekton προσφέρει την δυνατότητα για ταυτόχρονη επεξεργασία της στο επίπεδο και στο χώρο. Πολλαπλά 3δ εργαλεία υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική σύνθεση από την αρχική σύλληψη ως τη λεπτομέρεια. O χρήστης σχεδιάζει με παραμετρικές αρχιτεκτονικές οντότητες (τοίχους, ανοίγματα, επίπεδα, στέγες, σκάλες) δημιουργώντας έτσι τρισδιάστατο μοντέλο, το οποίο εξελίσσει και πλάθει αλλάζοντας τα ύψη, πάχη, χρώματα, μετατοπίζοντας κενά και πλήρη, ορίζοντας γεωμετρία επιφανειών και υλικά.

Από αυτό εξάγονται όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πλήρη τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής μελέτης, δισδιάστατα σχέδια: κατόψεις, όψεις και τομές, αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και προμετρήσεις υλικών.

Έτσι, με το Tekton προσφέρεται μια διαφορετική προσέγγιση στη ροή των εργασιών και απλοποιείται ο σχεδιασμός από την προμελέτη ως την εφαρμογή ακόμα και όταν το μοντέλο περιλαμβάνει υψηλό επίπεδο λεπτομερειών.

Αντικείμενα

Παραμετρικές βιβλιοθήκες

Τα αντικείμενα είναι παραμετρικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Mπορούν να πάρουν έως και τέσσερα υλικά διαφορετικά από τα προκαθορισμένα. Tαυτόχρονη προεπισκόπηση, ώστε να είναι εύκολη η επιλογή τους.

O Tekton περιλαμβάνει βιβλιοθήκες με αντικείμενα διαφόρων τάσεων και στυλ, μεγάλη γκάμα επίπλων πρωτοποριακού design.

Βιβλιοθήκες αντικειμένων και δυνατότητα διαφορετικών υλικών.
Βιβλιοθήκες αντικειμένων και δυνατότητα διαφορετικών υλικών.
Αυτόματες τομές και φωτορεαλιστική απεικόνιση από το ίδιο μοντέλο (αρχιτ. μελέτη: Α και Λ. Μαντζουράνη).
Αυτόματες τομές και φωτορεαλιστική απεικόνιση από το ίδιο μοντέλο (αρχιτ. μελέτη: Α και Λ. Μαντζουράνη).

Δισδιάστατη απεικόνιση

Δουλεύει απλά

Δουλεύοντας με το τρισδιάστατο μοντέλο σημαίνει νέες δυνατότητα παραγωγής σχεδίων με ταχύτητα, ακρίβεια, λεπτομέρεια και την προσωπική σας σφραγίδα. Κατόψεις, όψεις, τομές, προοπτικές απεικονίσεις εξάγονται αυτόματα από το σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton με το πάτημα ενός κουμπιού και ανανεώνονται κάθε φορά που το μοντέλο τροποποιείται. Έτσι έχετε πλήρη εποπτεία των αναθεωρήσεων που επιφέρει κάθε αλλαγή σε ένα ή περισσότερα σχέδια της μελέτης σας. Όλα τα παραγόμενα σχέδια μπορούν δε να υποστούν επιπλέον επεξεργασία, ως δισδιάστατα στοιχεία, προκειμένου να φτάσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έτσι, μπορείτε να σχεδιάζετε παρέχοντας πληροφορίες για δύσκολες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, να περιγράφετε στοιχεία ειδικών διατομών, και ο σχεδιασμός να αποτελεί απευθείας την τεκμηρίωση για την κατασκευαστική εφαρμογή τους.

Αυτόματη παραγωγή όψεων και φωτορεαλιστικής λεπτομέρειας (αρχιτ. μελέτη: Π. Κόντης).
Αυτόματη παραγωγή όψεων και φωτορεαλιστικής λεπτομέρειας (αρχιτ. μελέτη: Π. Κόντης).
Όψεις, τρισδιάστατο γραμμικό μοντέλο και φωτορεαλιστική απεικόνιση (αρχιτ. μελέτη: Ι. Σακελλάρης).
Όψεις, τρισδιάστατο γραμμικό μοντέλο και φωτορεαλιστική απεικόνιση (αρχιτ. μελέτη: Ι. Σακελλάρης).

Τοπογραφικό Διάγραμμα – Ισοϋψείς καμπύλες

Με την οντότητα «Τοπογραφικό» στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Tekton είναι εφικτή η σχεδίαση τοπογραφικού σχεδίου είτε με τη μέθοδο της εξάρτησης από το τριγωνομετρικό δίκτυο, είτε με σημεία με σχετικές με τη γεωμετρική μέθοδο υπολογισμού από τον τριγωνισμό της επιφάνειας του οικοπέδου. Και στις δύο περιπτώσεις εξάγονται αυτόματα οι ανάλογοι πίνακες με υπολογισμένο τόσο το συνολικό όσο και τα επιμέρους εμβαδά.

Σημαντικό είναι ότι περιγράφοντας με τρίγωνα το οικόπεδο, προκύπτει το τρισδιάστατο μοντέλο του,από το οποίο στη συνέχεια παράγονται οι τομές εδάφους που χρειάζονται για τη μελέτη.

Έτσι επιτυγχάνονται:

Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ TEKTΩΝ και Contour/Κατασκευή ισοϋψών καμπύλων.
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων Tekton Light και Ισοϋψείς/Κατασκευή ισοϋψών καμπύλων.
Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων
Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων

Δυνατότητα ενσωμάτωσης εικόνας στα σχέδιά σας

Με την οντότητα «Eικόνα» στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Tekton είναι εφικτή η ενσωμάτωση και η περαιτέρω επεξεργασία αρχείων εικόνας (*.bmp, *.jpg) στο περιβάλλον του Tekton. Η δυνατότητα αυτή βρίσκει πολυάριθμες εφαρμογές όπως:
Έτσι ο μελετητής μπορεί με ευκολία να αναπαράγει παλαιά ψηφιοποιημένα γραμμικά σχέδια, να ενσωματώνει συνοδευτικές εικόνες στα δισδιάστατα σχέδιά του αλλά και να χρησιμοποιεί εικόνες για να εμπλουτίζει τις φωτορεαλιστικές του απεικονίσεις.
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ TEKTΩΝ και Contour/Κατασκευή ισοϋψών καμπύλων.
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων Tekton Light και Ισοϋψείς/Κατασκευή ισοϋψών καμπύλων.
Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων
Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων
Ένθεση αρχείου εικόνας σε φωτορεαλισμό.
Ένθεση αρχείου εικόνας σε φωτορεαλισμό.
Επεξεργασία προοπτικού σχεδίου στο πρόγραμμα.
Επεξεργασία προοπτικού σχεδίου στο πρόγραμμα.

Ανταλλαγή πληροφορίας με CAD

Με το CAD organizer μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας, οποιαδήποτε πλατφόρμα CAD κι αν χειρίζονται, ανταλλάσσοντας σε κάθε στάδιο πληροφορίες και δεδομένα.

Μετά τα πρώτα αρχιτεκτονικά σχέδια, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή των στατικών, των μηχανολογικών, να γίνουν οι προμετρήσεις και όλα αυτά μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας παροχής-πρόσληψης στοιχείων, έτσι ώστε να ενημερώνονται τα σχέδιά σας και εσείς να μπορείτε με βεβαιότητα να προχωρήσετε σε περαιτέρω ανάλυση, σε διαφορετική κλίμακα επεξεργασίας, από την προμελέτη στην μελέτη εφαρμογής. Καθίσταται έτσι εύκολη η διεπιστημονική συνεργασία με έξυπνες, model-based ροές εργασιών μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ τα σφάλματα συντονισμού μπορούν να μειωθούν πρακτικά στο ελάχιστο κατά τη διαδοχή των φάσεων.

Εύκολη συνεργασία μεταξύ όλων των ειδικοτήτων.
Εύκολη συνεργασία μεταξύ όλων των ειδικοτήτων.
Εξαγωγή σε μορφή συμβατή με όλες τις πλατφόρμες CAD.
Εξαγωγή σε μορφή συμβατή με όλες τις πλατφόρμες CAD.