Κωδικός: FEPLA

FEPLA

1.200,00 με ΦΠΑ: 1.488,00

Υπολογισμός Πλακών με Πεπερασμένα Στοιχεία

Ποσότητα

Πρόγραμμα υπολογισμού πλακών με πεπερασμένα στοιχεία | fepla

Το πρόγραμμα fepla υπολογίζει με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων επίπεδους φορείς σε συνδυασμό με γραμμικά στοιχεία εσχάρας. Βρίσκει εφαρμογή στην διαστασιολόγηση πλακών ανωδομής και κοιτόστρωσης.

Τί κερδίζει ο μηχανικός με το fepla;

Tο πρόγραμμα fepla

Το πρόγραμμα fepla συνδυάζει το στοιχείο τριγωνικής μορφής (Tric Εlement) και ένα ειδικό γραμμικό στοιχείο εσχάρας (Grid element). Η παρουσία του γραμμικού στοιχείου μαζί με τις επιφάνειες από τριγωνικά πεπερασμένα στοιχεία, χρησιμεύει:

Γεωμετρία δικτύου

Φόρτιση

Τα φορτία που μεταβιβάζονται μέσω της γεννήτριας δικτύου στα στοιχεία είναι:

Επίλυση