Κωδικός: 12500

ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

550,00 με ΦΠΑ: 682,00

Ο τοίχος αντιστήριξης είναι μια κατασκευή με την οποία πετυχαίνουμε και διατηρούμε τη διαφορά στάθμης μεταξύ δύο διαφορετικών επιφανειών στο έδαφος.

Ποσότητα

Δυνατότητες του προγράμματος «Τοίχος Αντιστήριξης»