Η Ergodesign παρέχει υπηρεσίες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης μέσω της διοργάνωσης επαγγελματικών σεμιναρίων.

Διαθέτοντας ένα ευρύ δίκτυο αξιόπιστων εισηγητών, με πολυετή πείρα στα διάφορα εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα, αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση Μηχανικών ή και άλλων ειδικοτήτων, ώστε οι επαγγελματίες να καταρτιστούν επαρκώς στο αντικείμενο που τους αφορά.

Είτε ενδο-επιχειρησιακά είτε σε ατομική βάση, έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε το σεμινάριο στις δικές σας πραγματικές ανάγκες ώστε η επιμόρφωση που θα λάβετε να ανταποκρίνεται άμεσα στις επιταγές της αγοράς εργασίας.