Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών που καλύπτουν όλο το φάσμα απαιτήσεων ενός Έργου και εξαλείφουν όλα τα απρόσμενα νομικά ή τεχνικά ζητήματα

Ως τεχνικό γραφείο με επαγγελματική εμπειρία δεκαετιών στην υλοποίηση κτιριακών και τεχνικών έργων και με αίσθημα υψηλής ευθύνης απέναντι σε κάθε ξεχωριστή ανάθεση, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Τεχνικών Μελετών με επίκεντρο μας τον Άνθρωπο και τις οικονομικά αποδεκτές λύσεις ταυτόχρονα. Κατέχοντας άριστη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες πλήρους μελέτης (στατικής, αρχιτεκτονικής, μελέτη επισκευής και ενισχύσεων, κ.λπ.), επίβλεψης και διαχείρισης έργων Πολιτικού Μηχανικού, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα.

Καταθέτουμε πάντα τις βέλτιστες προτάσεις μας για έκαστο έργο, εστιάζοντας τόσο στην καινοτομία όσο και στις δικές σας απαιτήσεις και προσδοκίες. Οι μελέτες που εκπονούνται από την Ergodesign καλύπτουν όλο το φάσμα των τεχνικών απαιτήσεων ενός έργου και πάντα εφαρμόζουν τις δέουσες διαδικασίες, εξαλείφοντας στο μέγιστο δυνατό όλα τα απρόσμενα νομικά ή τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στο στάδιο της υλοποίησης.

Την ίδια στιγμή, ανήκοντας σε μία τεχνική κοινότητα με αυξανόμενες απαιτήσεις, ανταποκρινόμαστε πάντα στην πρόκληση να συμβάλλουμε ως μελετητές στην ενίσχυση του δομικού πλούτου, προτείνοντας νέες κατασκευές που ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, τους πιο πρόσφατα υιοθετημένους ευρωκώδικες και που ανταποκρίνονται στα διαρκώς μεταβαλλόμενα φυσικά φαινόμενα της κάθε γεωγραφικής περιοχής.