Έλεγχος νομιμότητας, αξιολόγηση αυθαιρεσιών και υπολογισμός ύψους προστίμου

Για να διατηρήσετε ή να διαχειριστείτε την ακίνητη περιουσία σας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις όποιες δομικές αυθαιρεσίες.

Η Ergodesign αναλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Εμπιστευτείτε την πολυετή εμπειρία των Μηχανικών της ομάδας μας όχι μόνο για την τακτοποίηση αυθαιρέτου σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και για τυχόν προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης ή ενεργειακής αναβάθμισης στην αυθαίρετη κατασκευή.

Ο εξουσιοδοτημένος Μηχανικός αναλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, πραγματοποιεί την απαιτούμενη αυτοψία, πραγματοποιεί την υπαγωγή των αυθαιρεσιών στη διαδικτυακή πλατφόρμα και τέλος σας ενημερώνει για το ύψος του προστίμου.