Αυθαίρετα, ΜΣΕ με παλαιούς κανονισμούς… ή ΚΑΝ.ΕΠΕ.;

Σε αυτό το βίντεο θα δούμε γιατί ένα κτίριο ενώ δεν επαρκεί αν επιλυθεί με τους παλαιούς κανονισμούς, επαρκεί όταν το ελέγξετε με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.!

Θα δούμε αναλυτικότερα πώς ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό της μεθοδολογίας που είχαν οι παλαιότεροι κανονισμοί με αποτέλεσμα να δίνει πάντοτε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα για κάθε μελέτη στατικής επάρκειας.

FESPA R EXTENDED
Περισσότερες πληροφορίες:
FESPA R EXTENDED