Παραδείγματα μοντελοποίησης κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία

Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς με το πρόγραμμα FespaT μπορείτε να κάνετε μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης, κατά EC8-3 και ΚΑΔΕΤ, με ανελαστική ανάλυση Pushover & ελαστική ανάλυση Χρονοϊστορίας, με τη βοήθεια των ειδικών μελών φέρουσας τοιχοποιίας.

• Πώς όμως θα συντεθούν πεσσοί, υπέρθυρα, δύσκαμπτες ζώνες και τοιχοπληρώσεις για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μοντέλου;
• Πώς θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αψιδωτών υπερθύρων;
• Και πώς μπορεί ο χρήστης να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του προγράμματος για να συνθέσει το μοντέλο γρήγορα και εύκολα ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις;