Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με Pushover και TimeHistory

Μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου με ανελαστική ανάλυση Pushover και ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας (μέθοδος m & q) με το FespaR – Σύγκριση των μεθόδων που χρησιμοποποιήθηκαν για τον έλεγχο.

Η παρουσίαση αυτή πραγματοποιήθηκε αρχικά στο σεμινάριο «Μελέτες στατικής επάρκειας», του ΣΠΜΕ/ΤΑΚ στις 1 & 2/2/2019 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

FESPA R EXTENDED
Περισσότερες πληροφορίες:
FESPA R EXTENDED