Ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων με ΚΑΝ.ΕΠΕ

Δείτε αναλυτικά τους τρόπους ενίσχυσης υφιστάμενων μελών στο πρόγραμμα Fespa, όταν από τη μελέτη στατικής επάρκειας (ΜΣΕ) κτιρίου με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ προκύπτει ανεπάρκεια αντοχής.

FESPA R EXTENDED
Περισσότερες πληροφορίες:
FESPA R EXTENDED