Ψηφιακή υπογραφή

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα σύστημα αλγόριθμου και χρησιμοποιείται προκειμένου να πιστοποιήσει την εγκυρότητα και τη μοναδικότητα ενός εγγράφου, αντικαθιστώντας το συμβατικό τρόπο της χειρόγραφης υπογραφής.

Η χρήση των ψηφιακών υπογραφών έχει θεσμοθετηθεί τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας και αποτελεί τον βασικό μηχανισμό για την ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών.

Για την δημιουργία εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής απαιτείται η χρήση του ιδιωτικού κλειδιού, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Η χρήση του ηλεκτρονικού κλειδιού αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση πλαστοπροσωπίας και παραποίησης του εκάστοτε εγγράφου.

Οφέλη της ψηφιακής υπογραφής

Εφαρμογές της ψηφιακής υπογραφής

Η ψηφιακή υπογραφή έχει πολλές εφαρμογές σε επαγγελματίες

Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε μηχανικούς

Ήδη από τις 16 Ιουλίου 2018, με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2216/Β’/ 14-6-2018, έχει ενεργοποιηθεί η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής των τοπογραφικών διαγραμμάτων που αποστέλλονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Συνεπώς, για την υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων κάθε μηχανικός πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος ψηφιακής υπογραφής.

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών», κάθε μηχανικός, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό σύστημα e-Άδειες θα πρέπει να έχει ψηφιακή υπογραφή.

Έτσι, λοιπόν, η έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής για τους μηχανικούς είναι επιβεβλημένη.