Κέντρο Υποστήριξης με Tutorials, Videos και Webinars

Η υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, video κλήσης, e-mail ή fax παρέχεται μόνο σε κατόχους ενεργής συντήρησης λογισμικού.

Οι μηχανικοί της LH Λογισμική σας δίνουν γρήγορες και ολοκληρωμένες απαντήσεις. Έτσι, κερδίζετε σε χρόνο και διατηρείτε την παραγωγικότητά σας.

Με το «e-support» στέλνετε το αρχείο της μελέτης σας με την περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε και λαμβάνετε αυτόματα απάντηση.