Νέα Συνεργασία της Ergodesign!

Η Gizelis Robotics ABEE είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις μελέτης και εγκατάστασης ρομποτικών συστημάτων στην Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στο Σχηματάρι , σε μια περιοχή 12.000 τ.μ. 

Λόγω των αυξημένων αναγκών της, η Gizelis Robotics ΑΒΕΕ θα προχωρήσει σε επέκταση των εγκαταστάσεων της.  Τη μελέτη και την επίβλεψη της προσθήκης των νέων εγκαταστάσεων στην έδρα της εταιρίας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, ανέλαβε να  υλοποιήσει η Ergodesign!