Νέο πρόγραμμα FespaT* – Έλεγχος επάρκειας & ενισχύσεις κτιρίων φέρουσας τοιχοιποιίας με EC8-3 & ΚΑΔΕΤ

Το FespaT είναι ένα νέο πρόγραμμα για τον έλεγχο επάρκειας και την ενίσχυση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τον EC8-3 και το εθνικό προσάρτημα ΚΑΔΕΤ.

Λειτουργεί είτε αυτόματα είτε σε συνεργασία με το FespaC, FespaM, FespaR.