Εισαγωγή δικτυώματος εύκολα και γρήγορα

Με το Fespa 16 (7.1.0.2) οι δυνατότητες του «Λοιπού κόμβου» και της «Επεξεργασίας» βελτιώνονται ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και γρήγορη εισαγωγή δικτυώματος στο πρόγραμμα υπολογισμού μεταλλικών κατασκευών FespaM!

Το δικτύωμα σχεδιάζεται σε κάτοψη και με τις νέες παραμέτρους του Λοιπού Κόμβου και τις εντολές της Επεξεργασίας είναι δυνατή η ανάκλισή του στο χώρο.

Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς γίνεται η εισαγωγή ενός μεταλλικού στεγάστρου με δικτύωμα με το μεταλλικό πρόγραμμα Fespa 16 και τις νέες δυνατότητες.

FESPA  M + ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ + ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΟΚΟΙ