Παράδειγμα μελέτης διωρόφου σύμμικτου κτιρίου από μέταλλο και σκυρόδεμα

Σε αυτό το webinar γίνεται παρουσίαση δύο παραδειγμάτων:

  1. Ενός διωρόφου σύμμικτου κτιρίου από μέταλλο και σκυρόδεμα (στατικό σύστημα σκυρόδεμα + 3 μεταλλικά υποστυλώματα + 5 μεταλλικές δοκοί)
  2. Ενός κτιρίου από σκυρόδεμα + 1 μεταλλικό υποστύλωμα (κοιλοδοκός)

Γίνονται:

· Εισαγωγή γεωμετρίας και βασικών παραμέτρων

· Ανάλυση και διαστασιολόγηση

· Αποτελέσματα στο 3dv και το Τεύχος

· Με ποιές συνδέσεις (ροπής ή τέμνουσας) αντιμετωπίζουμε την περίπτωση της σύνδεσης μεταλλικού μέλους πάνω σε μέλος από σκυρόδεμα

FESPA  M + ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ + ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΟΚΟΙ