Πώς να σχεδιάσετε σωστά ένα μεταλλικό φορέα

Δείτε πώς γίνεται σωστά ο σχεδιασμός ενός μεταλλικού φορέα στο πρόγραμμα υπολογισμού μεταλλικών κατασκευών FespaM, για την παραλαβή οριζόντιων και κατακόρυφων δυνάμεων λόγω σεισμού και ανέμου.

FESPA  M + ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ + ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΟΚΟΙ