Σχεδιασμός μεταλλικής κατοικίας με θεμελίωση με το στατικό πρόγραμμα

Με το στατικό πρόγραμμα Fespa γίνεται υπολογισμός κτιρίων από χάλυβα και σκυρόδεμα αλλά και αμιγώς μεταλλικών φορέων.

Στο παράδειγμα γίνεται εισαγωγή βήμα προς βήμα ενός μεταλλικού κτιρίου με πλάκες από σκυρόδεμα και θεμελίωση. Συγκεκριμένα θα δείτε τα παρακάτω:

Καθορισμός βασικών παραμέτρων (ποιότητα χάλυβα, αυτόματος υπολογισμός φορτίων ανέμου, επιλογή επιθυμητών διατομών, κ.ά.), εισαγωγή των υποστυλωμάτων, εισαγωγή των δοκών των πλαισίων και των δοκών στην ασθενή διεύθυνση των διατομών, εισαγωγή κατακόρυφων μελών, εισαγωγή πλακών, παραγωγή ορόφου – θεμελίωσης – συνδυασμών δράσεων, επίλυση, μαζική αλλαγή μεταλλικών διατομών, αποτελέσματα στο τεύχος, κ.ά.

FESPA  M + ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ + ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΟΚΟΙ