Βdesign, μοντέρνος σχεδιασμός δοκών

Η λειτουργία B-Design στο στατικό πρόγραμμα FespaC αποτελεί ένα εξελιγμένο εργαλείο για το σχεδιασμό και την όπλιση των δοκών, καθώς αντιμετωπίζει τη δοκοσειρά ως ενιαίο σύνολο, βελτιστοποιώντας τη διάταξη των οπλισμών (δοκοσειράς, ανοίγματος και στηρίξεων) με κριτήρια που ορίζονται από το μελετητή ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου (π.χ. όπλιση με έμφαση στην οικονομία, την κατασκευασιμότητα, την ομοιομόρφιση, το μικρό μήκος ράβδων).

FESPA C
Περισσότερες πληροφορίες:
FESPA C