Υπολογισμός προσαρτώμενων φορέων χαμηλής μάζας

Σε κτίρια με εύκαμπτα προσαρτήματα (στέγες, πέργκολες, κτλ.) παρατηρείται το πρόβλημα της εμφάνισης πολλών ιδιομορφών με μικρή συμμετοχή μάζας.

Αυτό αντιμετωπίζεται από το στατικό πρόγραμμα Fespa, με αυτόματη μεταφορά της μάζας από τα εύκαμπτα τμήματα στον κυρίως φορέα.

Απαλείφονται οι παρασιτικές ιδιομορφές και αναδεικνύονται οι ιδιομορφές του κυρίως φορέα.
Παράλληλα, γίνεται σωστή εφαρμογή της δυναμικής φασματικής ανάλυσης με συμμετοχή των φορέων χαμηλής μάζας τόσο στην δυσκαμψία όσο και στην πλάστιμη συμπεριφορά του φορέα

FESPA  M + ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ + ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΟΚΟΙ